Creixement urbà i servitud militar a fora de les muralles de Girona: 1810-1909