"España despierta a los bramidos del mònstruo de Europa": un entremès català sobre la Guerra del Francès