"Vingan les armes per anar contra els francesos!" Poble, gremis i oligarquia en l'"aixecament" de Girona de juny de 1808