El paper de la frontera en el conflicte entre revolució i contrarevolució durant el Trienni Liberal (1820-1823)