La inexorable desaparició de la llengua i la cultura catalanes al sud de França. Conclusions d'un treball de camp fet el 1996 i el 1997