Editorial [Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, 2009, vol. 50]