Mario Zucchitello, Un català a la cort dels tsars: Antoni Colombí i Payet, comerciant i primer Cònsol General d'Espanya a Rússia (Tossa 1749-Sant Petersbyrg 1811)