El papagai i l'Orient (Notes sobre la història del papagai a l'edat mitjana)