El convent dels carmelites descalços de Girona en el primer terç del segle XIX. L'últim inventari del convent