Artistes i artesans gironins (o vinculats a Girona) en els retaules de Lloret de Mar