La construcció de la muralla medieval del Mercadal en el darrer terç del segle XIV