La "Regla de la gloriosa Santa Clara", (Perpinyà, 1707), un imprès no inventariat