L'administració de la justícia en l'àmbit local (fer la fi d'en Becaina. Petita història d'un assassí)