Bartomeu Triaÿ, Josep Boscà i els orgues a Girona. L'orgue de Cadaqués (1689/1691) i (1706/1708)