Primera mina de Banyoles (1799-1805). Els episodis de la construcció, La