Gerona de Benito Pérez Galdós. Estudi introductori, amb notes i orientacions per a la lectura de Girona, "episodi nacional" per Carles Bastons i Vivanco