Notes historiogràfiques sobre la catedral de Girona