Castell de Sant Miquel: actuació restauradora sobre el conjunt, El