Document de l'any 1360 relacionat amb el fossar dels jueus a Girona, Un