Establiment episcopal a l'horta de Girona (1322), Un