Conflictes pels drets parroquials de la ciutat de Girona, segles XIII i XIV