Llibre de Josep Bracons, jove passamaner de Barcelona, El