"Gran Gerona" a l' àrea urbana de Girona: la llarga transició econòmica de la ciutat els darrers trenta anys, De la