"Llista de Girona: el pas clandestí de la frontera a les comarques de Cerdanya, Ripollès, Garrotxa i Alt Empordà, els anys 1940-1944, La