Hisendats i l'assalt al poder polític durant el Trienni Constitucional (1820-1823), Els