Com un mestre de minyons barceloí va demanar permís per establir-se a Girona (1637), De