Fundació de Girona en la historiografia humanística: l'exemple de Francesc Tarafa, La