Relacions entre les comunitats jueves de Vic i Girona (s.XIV), Les