Pretesa interculturalitat: la comunitat jueva de Girona i la seva relació amb la societat cristiana, Una