Cultura de la caritat: inventari dels béns de l'Hospital de la Seu (Girona, 31 de gener 1342), La