"Aquí es redacten i s'esculpeixen inscripcions". Aproximació al Corpus epigràfic de la ciutat de Girona