Alimentació de cuina a Girona. Miscel.lània d'aculturacions i intercanvis