Manuscrits francesos de la biblioteca del Palau de Peralada, Els