Comèdia hagiogràfica de Santa Quitèria (s. XVII). Edició del text, La