Tapís de la Creació i els cabalistes de Girona, El