Recuperació dels convents gironins després de la Guerra del Francès