Col.lecció d'impresos italians entre els papers d'Antoni Bastero i Lledó, Una