Catedral de Girona en el segle XVIII. Reflexions sobre un procés de recerca, La