"Comèdies" representades a Girona l'any 1600, Unes