Món funerari antic, tardoantic i altomedieval a la ciutat de Girona. Un estat de la qüestió, El