Presentació [Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, 1999, vol. 40]