Recensió. Col.lecció diplomàtica de la Seu de Girona (817-1100). Estudi i edició a cura de Ramon Martí, 1997