Notícies històriques dels monestirs de Galligants, Fluvià i Cruïlles