Rúbriques del còdex anomenat "Col.lecció de franqueses, provisions, privilegis i cartes reials de la ciutat i vegueria de Girona", Les