Part de la gestació del poder i el patrimoni. L'adquisició de capellanies a la seu de Girona durant l'època medieval, Una