Consideracions a l'entorn dels teixits brodats catalans de l'alta edat mitjana