Comarques septentrionals del litoral valencià entre els segles IV i VI, Les