Avaluació preliminar de la qualitat ambiental de la platja del Judío de Matanzas (Cuba)

Localització