Transformació urbana de Tarraco al s. IV dc. Noves dades arqueològiques, La