Exemple de la monumentalització escultòrica del fòrum d'Empúries durant l'època augustea, Un